Kaikun
Lịch Sử Trò Truyện


Bạn có chắc không?

Hành động này không thể được hoàn tác!

GPT 3.5
Kaikub AI
Chào mừng đến với KaiKun AI
Trò chuyện với AI - Trải nghiệm sức mạnh AI không giới hạn
Lời khuyên & Đề xuất
“Cho tôi một lời khuyên khi nhận được một phàn nàn từ khách mua hàng và cách xử lý.”
Đề xuất 5 phương án cải thiện năng suất làm việc của team
Dịch & Sửa Ngữ Pháp
Dịch nội dung dưới sang tiếng việt
Tìm ra các lỗi ngữ pháp sai và sửa lại, giải thích tại sao lại sai ở trong ngữ cảnh đó
Viết email và Summary
Viết một email chuyên nghiệp nhưng thân thiện dành cho nhân viên mới”
Tóm tắt lại nội dung từ trang web [URL]
Prompts
Phổ biến theo năm
Chào mừng đến với KaiKun AI
Unlock Kaikun Feature
Subscribe to Kaikun Pro plan to unlock this feature and more!